Educatief


Er zijn conversatiegroepen in verschillende talen actief .
Hebt u interesse neem dan contact op met de betreffende teamleider/teamleidster.

Engelse conversatie voor alledaags gebruik

Woensdag van 10.00 tot 12.00
"De Morningstars"

teamleider
Hanneke Martens
tel.583087  mail: klik hier

Woensdag van 14.00 tot 16.00

teamleider
Han Boenink
tel: 580398

Engelse conversatie
voor gevorderden

Donderdag van 10.00 tot 12.00

teamleider Dave Edwards
tel: 0478-586019 / 06-51892700
mailcontact klik hier

Franse conversatie
'Les Blagueurs'

Vrijdag van 10.00 tot 12.00

teamleiders
Patricia van de Kamp  tel 06-15400272

mailcontact:klik hier
Margriet Halverhout tel. 584833

Discussie en debat groep

Dinsdag van 10.00 tot 12.00

teamleider
Sjef Wester
tel: 588600 mailcontact klik hier

Engelse conversatie voor alledaags gebruik

Ja, dat kan! Bij Seniorservice Venray functioneren 2 groepen waar men de Engelse taal kan bijhouden, bijspijkeren of verbeteren.

Echt iets voor mensen die op zijn minst al enige kennis van deze taal hebben.
In een gezellige en ongedwongen sfeer kan men het Engels bijleren. Altijd gemakkelijk b.v. met buitenlandse vakanties, maar ook als men familie bezoekt in voormalige emigratielanden zoals Canada, Australië, Nieuw Zeeland.
Het is uitdrukkelijk geen cursus waar men Engels kan leren vanaf de basis beginselen; dus géén ingewikkelde, maar wél enige grammatica en géén huiswerk!

De nadruk ligt op het leren praten in het Engels.
Gesprekken over alledaagse dingen zoals je familie, je huis, de buurt, je hobby’s, je werk, hoe was je week, wat heeft je bezig gehouden, wat is je opgevallen, enz. 
Maar ook over je vakantiebelevenissen, hoe wijs je iemand de weg en hoe vraag je de weg, hoe vraag je om informatie enz.
Hoe red je je op een vliegveld, station of in een restaurant, winkel, museum en
Hoe red je je bij een dokter, in het ziekenhuis, bij een ongeval, bij de politie; hoe haal je hulp enz
Daarnaast krijgt men de gelegenheid Engelse stukjes te lezen en de inhoud in eigen woorden weer te geven. 
De uitspraak van het Engels wordt verbeterd, angst om Engels te praten vermindert.
Door dit alles kan men zich ook in niet-Engelstalige landen redelijk behelpen met Engels.
Momenteel is er elke woensdag een bijeenkomst in de ochtend en een in de middag.
Er zijn geen professionele leerkrachten, maar
goed Engels sprekende vrijwilligers(sters) die de groepen leiden.

Hebt u interesse of wilt u meer informatie neem dan contact op met Hanneke Martens 0478-583087 voor de ochtendgroep, of Han Boenink tel 0478-580398 voor de middaggroep.

terug

Engelse conversatie voor gevorderden

ANNOUNCEMENT  -  NEW ENGLISH LESSONS  

Hello …..
My name is Dave Edwards and I have applied to the ‘Senior Service’ in Venray, to give English lessons. There are  already two existing  regular English Lesson groups, namely on Wednesday morning & Wednesday afternoon, for all levels.
Because my ‘mother tongue’ is English and also speak the Dutch language  the ‘Senior Service’  prefer that this new group is formed with more advanced ‘English’  speakers  with the aim of speaking the English Language in more depth & intensity, during the lessons. For this third group, lessons will be held on
Tuesday morning (10.00 to 12.00 )
If you want to know more please contact me
 

Hallo …..

Mijn naam is Dave Edwards en ik heb mij aangemeld bij de ‘Seniorservice’ in Venray, om Engelse les te geven.

Er bestaan al twee reguliere Engelse conversatie groepen, namelijk op woensdag morgen en woensdag middag, voor alle niveaus. 
Omdat mijn moedertaal Engels is en ik Nederlands spreek , geeft  ‘Seniorservice’ er de voorkeur aan om deze nieuwe  groep uit meer gevorderde ‘Engels’ sprekers te vormen met het doel om de Engelse Taal dieper en intensiever te gebruiken tijdens de les. Voor deze derde groep, worden de lessen op donderdagochtend (van 10.00 tot 12.00) gehouden.

Hebt u interesse of wilt u meer informatie neem dan contact op met Dave Edwards. Tel 0478-586019 .

terug

Franse conversatie

Conversatielessen voor hen die 'iets' hebben met de Franse taal.
Voor enkelen is dat 't terughalen van hun vroegere school-Frans, anderen willen 'bijblijven'  en/of steeds wat meer leren om zodoende leuke contacten te maken met de Fransen tijdens een verblijf in la douce France.

In deze groep zijn enkele plaatsen opengevallen.
Degene die de Franse taal liefheeft en al een beetje overweg kan met de grammatica, de zinsopbouw en vooral de weg kan vragen is bij de groep "Les Blagueurs"
van harte welkom.

Voor inlichtingen en/of aanmelden:
Patricia van de Kamp, tel
06 15400272 en Margriet Halverhout – Sibon  tel. 584833

terug

Discussie- en debat groep

Binnen Seniorservice Venray is een discussie- en debatgroep actief. De deelnemers, bestaande uit mannen en vrouwen, gaan op een serieuze manier met elkaar in discussie onder leiding van een gespreksleider. Er worden diverse onderwerpen besproken, die we als groep zelf  kiezen. Denk aan politiek, religie, gezondheid, milieu, maatschappij, ethische zaken, eigenlijk tal van actuele zaken. Ook de gesprekstechniek zelf komt zo nu en dan aan bod.

Wij komen elke dinsdagmorgen, behalve in de zomermaanden, van 10-12u bij elkaar.

We zouden de groep graag nog met enkele leden willen uitbreiden.
U kunt ons eventueel op dinsdagochtend vrijblijvend bezoeken, of telefonisch contact opnemen Sjef Wester tel. 0478 588600.

terug

2008(c) senior service venray

webmaster